facebook

Събития

europ_678x410_crop_478b24840a
17.11.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Европейската гражданска инициатива – десет години в действие, седем успешни инициативи и отвъд“

Корпус 1, зала 205Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
доц. д-р Катерина Йочева


Модератор:
доц. д-р Силвия Цонева


Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Право“ и гости


Европейската гражданска инициатива чества през 2022 г. десет години от въвеждането си в действие. За изминалия период седем инициативи успяват да наберат необходимата подкрепа в рамките на Европейския съюз и изпълняват изискванията за „успешна“ инициатива. В лекцията се разглеждат правната уредба и практическите последици от действието на това нововъведение в правото на ЕС с цел популяризирането на този инструмент за пряка демокрация.


Катерина Йочева е автор на следните монографии: „Организация на международната търговия със суровини“ (2012 г.), „Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека“ (2020 г.) и „Европейската гражданска инициатива“ (2022 г.). Автор е и на множество публикации в областта на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз. Съставител и редактор на множество издания на правна тематика. Преподавател в Нов български университет от 2005 г.