facebook

Събития

maria-vasileva_678x410_crop_478b24840a
01.12.2022 09:40
Събития

Публична лекция в рамките на Семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

ЦВП „Наследство БГ“ – дванадесет партньорски организации и опита за/от тяхната комуникация

Корпус 2, зала 110А


Организатор:
департамент „Медии и комункация“

Лектор:
Мария Василева


Модератор:
доц. д-р Евелина Христова


Участници:
Студенти, преподаватели и гости на департамент „Медии и комункация“. Входът е свободен.

 

 

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Медии и комункация“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Мария Василева е Експерт Връзки с обществеността, Център за върхови постижения „Наследство БГ“ към Министерство на образованието и науката, ОПНОИР и СУ „Св. Климент Охридски“

Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които са фундамент на националната научна инфраструктура в сферите на „Културните и творческите сектори (архитектура, филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, включително моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио“. Чрез своята дейност оказват ключово влияние върху управлението и опазването на културното наследство (КН), управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други. Водещи са в подготовката на студенти, докторанти, пост-докторанти, в изпълнението на проекти и качеството на публикации.

Водеща организация за реализиране на дейностите по проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Партньори са още единадесет образователни и научни организации:

 • Технически университет – София (ТУ)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ)
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ)
 • Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк)
 • Институт за литература при БАН (ИЛ)
 • Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ)
 • Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ)
 • Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ)
 • Регионален исторически музей – София (РИМ)

До резултатите от дейността на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще бъде осигурен достъп чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред училища, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина. Те ще бъдат достъпни и за бизнеса, за последваща употреба в креативните и рекреативните индустрии.

 

Видео за проекта можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=WLOZQWfE2R8

 

 

Професионалният опит на Мария Василева е много обширен. Към момента тя е Експерт ПР към ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и медиен консултант на UNICEF България. Има дългогодишен опит като медиен експерт, обучител, репортер и редактор, режисьор и сценарист.

Магистър по Връзки с обществеността е от НБУ, Магистър по психология – трудова и организационна и Магистър по българска филология от СУ, има специализация по филмова и телевизионна режисура от НАТФИЗ.