facebook

Събития

event_678x410_crop_478b24840a
14.06.2023 15:45
Събития

Седма годишна докторантска конференция на НБУ – 2023 г.

“Excellence and Social Engagement in Research in the Humanities, Social Sciences and Arts”/„Върхово качество и социална отговорност на изследванията в хуманитаристиката, социалните науки и изкуствата“

гр. Созопол, База Уникредит Булбанк
Онлайн
Meeting ID: 810 2414 1984

14-18.06.2023 г.

Организатори:
департамент „Философия и социология“,
Докторантско училище на НБУ


Модератори:

проф. д-р Димитър Вацов

проф. Петя Александрова, д.н.

проф. д-р Христо Тодоров

проф. Момчил Методиев, д.н.

проф. д-р Антоний Тодоров

проф. д-р Ирина Генова

проф. д-р Лидия Денкова

проф. д-р Росен Стоянов

доц. д-р Елена Андонова

доц. д-р Калина Христова

доц. д-р Христо Гьошев

гл. ас. д-р Сергей Стефанов

гл. ас. д-р Теодора Карамелска

гл. ас. д-р Емил Калчев

д-р Албена Стамболова

 

Водещ:
проф. д-р Димитър Вацов


Участници:
преподаватели и студенти


Годишните докторантски конференции на НБУ са основен интердисциплинарен академичен форум, ежегодно организиран от Докторантското училище на НБУ, на който докторантите от целия университет представят своите актуални научни изследвания в гостоприемна, но и научно критична академична среда. Това е седмата по ред общоуниверситетска докторантска конференция. В нея ще вземат участие освен докторанти от НБУ и 11 докторанти от университети, част от Алианс на европейските реформаторски университети – ERUA (https://erua.nbu.bg/) .

Конференцията е разделена на тематични панели (сесии) в широкия спектър на докторантските изследвания в НБУ.

В конференцията са включени две кръгли маси на теми: Кръгла маса „Война и криминално право в Украйна“ и „Политики по редукция на престъпна дейност. Сравнителна перспектива, алтернативни подходи“.

Прикачени файлове