facebook

Събития

35-zaiavka-za-sabitie-22-11_678x410_crop_478b24840a
22.11.2022 15:30
Събития

Семинар „Дигитална библиотека: Колекция „Редки и ценни издания“

Книжарница, корпус I


Организатор:
Център за книгата, Библиотека


Водещи:
Ангелина Гимишева, началник отдел „Каталогизация“ и Мария Стоянова, началник отдел „Развитие на колекции“


Библиотеката на Нов български университет започва поредица от семинари под надслов „Дигитална библиотека“. Всеки месец през академичната година ще бъдат представяни различни дигитални колекции. 

Първа ще бъде сравнително младата дигитална колекция „Редки и ценни издания“. Първата дигитализирана книга (май 2020 г.) в нея е „Старобългарски правни паметници“ от Стефан Бобчев, публикувана през 1903 г. Стефан Савов Бобчев (1853-1940) е виден юрист, славяновед, обществен и политически деец, публицист, председател на БАН (1921-1937), частен хоноруван доцент по история на българското и славянското право (1902-1927) и по история на каноническото (църковно) право в Юридическия факултет на Софийския университет (1909-1911, 1916-1935), председател на Върховния административен съд (1883), народен представител в VІІІ, ІХ, ХІІІ-ХІХ Обикновено народно събрание (1894-1908, 1911-1912) и Министър на народното просвещение (1911-1912 г.). Изследванията му в областта на историята на правото и обичайното право са фундаментални за развитието на тези дисциплини в България.

Сред дигитализираните заглавия са „Народни песни от Средна Северна България“ под редакцията на Васил Стоин, „Българите в своята история“ от Янко Сакъзов, „Зографската българска история“ от Юрдан Трифонов, „Велики легенди на човечеството“ в превод на  Цв. Парашкевов, „Понятието Vis major“ от С. Ангелов.