facebook

Събития

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
11.04.2023 14:40
Събития

Семинар „Функционалност и особености на защитните стени (Firewals) в киберсигурността на телекомуникациите. Особености при криптиране на информацията.“

Корпус 2, зала 618


Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
ас. д-р Цветелина Симеонова


Участници:
студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“


Семинарът е предназначен за студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“.

Целта на семинара е да запознае студентите с функционалността и особеностите на защитните стени (Firewals), както и с особеностите при криптиране на информацията в телекомуникациите.

Техническите мерки за защита на информацията, предавана през информационните системи и мрежи се дефинират въз основа на разработена и утвърдена Политика за мрежова и информационна сигурност. Политиката включва използването на различни средства и инструменти, например: криптиране на файлове, програми за защита на електронната поща, цифрови подписи, защитни стени, проксита и др.

Студентите ще научат функционалността и особеностите на две от основните средства за  защита: Защитна стена (Firewal) и Криптиране на информацията (криптография).

Ас. д-р Цветелина Симеонова през 2013 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС "доктор" по ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника. От 2020 г. е хонорован, а от 2022 г. е редовен преподавател в департамент "Телекомуникации".

Ас. д-р Симеонова има преподавателски опит 6 години. Научни публикации – над 40. Монография: "Развитие на перспективните технологии в "Интернет на свързаните неща" IoT (Internet of Things)", 2021 г.