Събития

nbu-1_678x410_crop_478b24840a
07.12.2018 09:40
Събития

Семинар „Генериране на анотирани текстови корпуси“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 1, зала 413

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещи:
гл. ас. д-р Валентина Иванова
гл. ас. д-р Марияна Райкова

Езиковите технологии са пресечната точка между лингвистиката и информатиката. Проект „Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран език“ се ръководи от доц. д-р Мария Стамболиева и е финансиран от Централния фонд за стратегичесто развитие към Настоятелството на НБУ. В реализацията му участват екипи от „Лаборатория за езикови технологии“ и „Лаборатория за дигитални иновации“. След приключване на проекта, екипът продължава неговото развитие и обогатяване. По време на семинара ще бъдат представени техническите предизвикателства при разработването на виртуални корпуси от текстови корпуси, както и последните допълнения и софтуерни разширения на платформата.

Гл. ас. д-р Валентина Иванова има основни изследователски интереси в областта на: Персонален софтуерен процес, софтуерни технологии и управление на проекти по ИТ, e-Leadership.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: системи с изкуствен интелект, технологично предприемачество и иновации.
Възможности за експертиза в областта на:
Управление на проекти по ИТ, внедряване на PSP/TSP, e-Leadership.

Гл. ас. д-р Марияна Райкова има основни изследователски интереси в областта на: електронното обучение, електронно тестване, концептуални карти, генериране на тестови въпроси, програмиране, езици за програмиране.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: уеб програмиране, оптимизация за търсещи машини, бази данни. Възможности за експертиза в областта на: електронно тестване, класификация на тестови въпроси. Преподавателски интереси в областта на: програмиране на С и С++, обектно ориентирано програмиране, уеб програмиране, бази данни, SQL, Oracle.