facebook

Събития

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
28.04.2016 18:00
Събития

Семинар „Лидерство за иновации“

В рамките на курса SQBM 386 „Управление на креативността и иновациите“

Корпус 1, зала 214

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Гост-лектор:
Таня Бояджиева

Модератор:
гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

Участници:
студенти от курсове SQBM 386 и SQBM 386D, други студенти и преподаватели от департамент „Администрация и управление“и всички, които проявяват интерес към темата.

- Как лидерите да създават фирмена култура, способстваща иновациите?
- Как да измерваме доколко фирмената култура насърчава иновациите – ToMo фактор?
- Кои разпространени практики по управление на хората спомагат за изграждане на фирмена култура към иновации и кои действат в негативна посока в това отношение и в каква степен?

Гост-лекторът притежава завиден опит в управленското консултиране, най-вече в областта на управление на хората в организациите. Работила е по множество проекти от частния и публичния сектори в България и на Балканите. Сред клиентите й са банки, производствени предприятия, фирми в областта на телекомуникациите, застраховането, транспорт и логистика и много други.
Опитът й включва пет години като мениджър „Консултантски услуги по човешкия капитал“ в Делойт България, четири години е управлявала консултантския отдел и HR функцията на Ernst & Young България и шест години е била съдружник по проекти по човешки капитал към консултантската компания NEWi. В момента е управляващ директор на консултантската фирма ТАБ Нео-мениджмънт и председател на българския клон на мрежата за иновативен мениджмънт STOOS.

Основател и първи председател на Българска асоциация по управление и развитие на човешките ресурси. Била е девет години в Управителния съвет на асоциацията от 2000 до 2008 г. Също така е била член на борда на Европейската асоциация по управление на персонала (2005-2007), член на борда на Българска асоциация на управленските консултантски организации (1998–2003) и председател на Комитета по персонала към Българска Интернационална Бизнес Асоциация (БИБА), понастоящем Конфедерация на Работодателите и индустриалците в България (КРИБ) от 1996 до 2001 година.

Сертифициран консултант към Института по управленско консултиране в Лондон съгласно стандартите на Международната федерация за управленско консултиране.

Събитието създава възможностите за споделяне на опит от изявен практик в бизнеса в областта на много актуална тема, каквато е управлението на иновации и за дискусия между участниците.