facebook

Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
13.10.2023 14:40
Събития

Семинар „От пиксели до компютърно зрение: науката зад конволюционните невронни мрежи“

Корпус 2, зала 702Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
Георги Костадинов


В този семинар ще се навлезем в света на компютърното зрение и ще разгледаме алгоритмите, които превзеха света през последните 10 години – конволюционните невронни мрежи. Ще покрием следните теми:

>>> Въведение в компютърното зрение
>>> Филтри и конволюция
>>> Изкуствени невронни мрежи (ИНМ) – въведение, структура, обучение
>>> Операции в конволюционната невронна мрежа (КНМ)
>>> Конволюционен слой и мрежа – структура и компоненти
>>> Предимства на КНМ и сравнение с ИНМ
>>> Класически архитектури КНМ – LeNet, GoogLeNet, VGGNet, ResNet
>>> Преглед на други архитектури
>>> Приложения на КНМ
>>> БъдещеСъс своя над 10-годишен опит в изследването и разработването на съвременни алгоритми за машинно обучение за анализ на изображения и видео, Георги стои зад екипа, който разработи Imagga Cloud AI – една от водещите AI инфраструктури в света, създадена в България и анализирала над 30 милиарда клиентски данни. Той е технически директор и един от основателите на Kelvin Health – компания, която е на път да достави първото HealthTech решение за превантивна медицина у дома, базирано на анализ на термални изображения от медицински верифициран изкуствен интелект. През 2020 г. Forbes България постави Георги сред 30-те души под 30 години за постижения в областта на компютърните науки и иновациите. Текущо, Георги е докторант в НБУ в програма информатика с тема на разработката „Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи“, където прилага конволюционни невронни мрежи, за да се създава кратък обзор на видео съдържание от камери за сигурност с цел улесняване на ръчния анализ от хора.