facebook

Събития

1920x1080_678x410_crop_478b24840a
12.04.2023 13:00
Събития

Семинар „С космическите технологии срещу природните бедствия“

Корпус 2, зала 111


Организатори:
департамент „Природни науки“
Институт за космически изследвания и технологии на БАН
Лаборатория по природни бедствия и рискове към БФ


Водещи:
проф. Гаро Мардиросян, д.н., ИКИТ-БАН
доц. д-р Ралица Берберова, НБУ


Участници:
Студенти и гости с интерес към космическите технологии и дистанционните аерокосмически методи и средстваНа 12 април се отбелязва Международния ден на авиацията и космонавтиката.

Департамент „Природни науки” на Нов български университет и Институт за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките вече повече от 25 години реализират успешно научно и образователно сътрудничество в областта на екологията и космическите технологии.

За пореден път ще се проведе съвместно отбелязване на този ден със семинарно занятия, в рамките на което ще бъдат представени съвременните космически технологии и тяхното приложение в борбата с природните бедствия.

 

Към сайта на ИКИТ-БАН: http://www.space.bas.bg/


Проф. Гаро Мардиросян, д.н., е с научна експертиза в областта на природни екологични катастрофи и методи и технически средства за изучаването им, дистанционни изследвания на Земята от Космоса,  геофизично и наземно-космическо апаратуростроене и безпилотни летателни апарати.

Проф. Мардиросян има множество научни постижения и награди, сред които „Почетен изобретател” (1980), Златна значка „За принос в техническия прогрес“ (1982), избран за член на Световната професорска академия за мир PWPA - Ню Йорк (1990), вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите (1999), вписан в Списъка на 2000 най-известни учени на ХХ век, издание на Международния биографичен център – Кембридж (2000), след спечелване на международен конкурс е поканен за 6-месечна работа в CNRS (Национален център за научни изследвания на Франция) по научна програма на НАТО (2002), Грамота за особени заслуги в космическите изследвания на България (2004), Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения (2010), вписан в Енциклопедия „150 дейци на българската наука”  (2011),  вписан в Енциклопедия „Бележити българи на съвременна България” (2011), Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения (2013), „Будител 2016“(2016) и над 50 други  грамоти, дипломи и медали за научно-техническо творчество и за изобретателска дейност от наши, международни и световни форуми (1978–2021).

Проф. Мардиросян има над 10 самостоятелни и над 5 колектини книги и монографии, над 120 научни публикации и над 60 доклада, 58 бр. изобретения, патенти и свидетелства за полезни модели в областта на геофизичните и космически методи и апаратура, безпилотни летателни апарати.

 

Доц. д-р Ралица Берберова е щатен преподавател департамент „Природни науки“ на Нов български университет, заема длъжността Директор на Програмен съвет по Науки за Земята и директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет.
Преподава в областта на природните бедствия и рискове и управление на околната среда.
Доц. д-р Ралица Берберова завършва бакалавърското и магистърското си образование в НБУ - бакалавър по екология и магистър по международен туризъм със специализация „алтернативен туризъм“. След това работи по докторска теза в областта на природните бедствия и превенцията от тях и придобива степен „доктор на НБУ“, а също така придобива степен „доктор“ към Института за космически изследвания и технологии на БАН.
Доц. д-р Ралица Берберова е автор на повече от 70 научни публикации и монография „Природни бедствия в България – състояние и тенденции“, която резултати от изследвания, проведени в Лаборатория по природни бедствия и рискове.
Участвала e в множество международни и национални научни конференции и симпозиуми.
Ръководител и участник в национални и университетски проекти.

 

Изображение: dir.bg