facebook

Събития

img-20221117-160132_678x410_crop_478b24840a
02.12.2022 11:00
Събития

Студентска изложба „В началото“

02-17.12.2022 г.

Център по изкуства


Организатор:
департамент „Изящни изкуства“


Участници:
студенти от БП „Визуални изкуства“, модул Графика и илюстрация


Ръководител:
ас. д-р Васил Ангелов

Графичните проекти са изпълнени, както чрез различни рисувателни техники и материали, така и дигитално. Тези начални проекти показват различните етапи в развитието и обмислянето на идеите до достигането на крайния резултат, за създаването на бъдещо графиччно произведение. В творбите на студентите е вижда разнообразието и свободата в интерпретирането на поставената им тема „Спомен.

 В изложбата ще бъдат представени графични рисунки/проекти на студенти от бакалавърска програма „Визуални изкуства“ модул „Графика и илюстрация“, студенти от майнър програмите и от магистърските програми. Графичинте рисунки/проекти са изпълнени, както чрез различни рисувателни техники и материали, така и дигитално. Тези начални проекти показват различините етапи в развитието и обмислянето на идеите до достигането на крайния проект, за създаването на бъдещо графично произведение. В творбите на студентите се вижда разнообразието и свободата в интерпретирането на поставената им тема „Спомен“.