facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
09.01.2024 13:00
Събития

Студентски филологически форум

Минимални двойки (във фонетиката) и поезия

Корпус 1, зала 407Организатор:
департамент „Чужди езици и култури“Водещи:
доц. Морис Фадел, д.н, доц. д-р Венета Сиракова, гл. ас. Анелия Ламбова, преп. Магдалена Божкова, преп. Галина Величкова, д-р Десислава Давидова


Модератор:
гл. ас. д-р Даниела Александрова


Участници:
Студенти от програмите на департаменти „Нова българистика“ и „Чужди езици и култури“


Това е първото събитие от цикъл срещи в рамките на Студентски филологически форум към департамент „Чужди езици и култури“. Форумът има теоретично-приложен характер и целта му е да задълбочи познанията на студентите и да повиши интереса им към изучаваната специалност.

Преподаватели от департаменти „Нова българистика“ и „Чужди езици и култури“.