facebook

Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
18.12.2023 16:20
Събития

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“

Какво означава „прокуратура по тоталитарен модел“?

Корпус 1, зала 210Организатори:
департамент „Право“ и департамент „История“Лектор:
д-р Иванка Иванова


Модератори:
проф. д-р Веселин Вучков
проф. д. н. Райна НиколоваУчастници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Вучков, проф. Момчил Методиев, д. н.; проф. Райна Николова, д. н., доц. д-р Живко Лефтеров, доц. д-р Светла Янева и други преподаватели и студенти от Нов български университет


Изданието на семинара е посветено на изграждането на нов модел на структуриране и функциониране на прокуратурата в България чрез конституционната промяна с приемането на Конституцията от 1947 г.


Иванка Иванова е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ (1996 г.) и доктор по социология на същия университет на тема „Прокуратурата и полицията – сътрудничество и/или конфликт. Динамика на взаимоотношенията между 1989 г. и 2011 г.“ (2016 г.). В периода 1997 – 1999 г. е стипендиант на френската Университетска агенция на франкофонията, като завършва докторантска школа по социални науки в Букурещ, Румъния (1998 г.) и придобива сертификат за следдипломна квалификация (D .E. A.) от Брюкселския свободен университет (1999 г.). От 2001 г. работи като експерт и ръководител на проекти в неправителствения сектор, като в периода 2004 – 2020 г. е директор на правната програма на Фондация „Институт Отворено общество–София“. През 2008 г. е избрана за стипендиант на програмата Marshall Memorial Fellows на German Marshall Fund. Специализира в извършването на сравнителноправни и емпирични правни изследвания по теми, свързани с достъпа на гражданите до правосъдие, независимостта на съда и ефективността на правоохранителните институции. Назначена е за съветник по правни въпроси с указ на президента № 109 от 4 юни 2020 г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за съветник по правни въпроси с указ № 29 от 22 януари 2022 г.