facebook

Събития

k1_678x410_crop_478b24840a
01.11.2023 10:00
Събития

Учебен пътуващ семинар „Туризъм и совбодно време в района на Златна Панега“

Маршрут: София – Луковит - Луковит


Организатори:
секция Туризъм, департамент „Администрация и управление“


Водещи:
доц. д-р Ирена Емилова
гл. ас. д-р Маргарита Мишева


Участници:
студенти от курс OOOK301 „Туризъм и свободно време“ и БП „Туризъм“


Пътуващият учебен семинар ще запознае отблизо участниците с живописния район на Луковит и Златна Панега, предоставящ редица възможности за практикуване на различни туристически дейности в свободното време на туристите. Целта на семинара е да провокира в студентите интерес към организацията и управлението на свободното време в контекста на туризма с цел рекреация и възстановяване на физическото и психическо здраве на човека. Семинарът има и пряко отношение към възложеното задание за разработване в общообразователния курс „Туризъм и совбодно време“ като част от оценяването на студентите.