facebook

Събития

nbu2015_678x410_crop_478b24840a
09.04.2016 09:00
Събития

Ученическо състезание по програмиране

В рамките на мероприятията „25 години НБУ“

Корпус 2, зали 702 и 703

Организатор:
департамент „Информатика“

Участници:
ученици от гимназиалната степен

Желаещите да участват се регистрират до 1 април 2016 тук.

Програма:

9.00 – 9.20 – Откриване; зала 703 корпус 2; проф. д-р Людмил Георгиев – Зам.-Ректор по научноизследователската и международната дейност
9.20 – 10.00 – Запознаване с работните места
10.00 – 15.00 – Състезание, 702 корпус 2
15.30 – 16.00 – Награждаване и закриване. Проф. д-р Красимир Манев и проф. д-р Пламен Бочков - Ректор
16.00 – 17.00 – Коктейл в Артес

Зала 703, корпус 2 - откриване
Зала 702, корпус 2 – състезание
Артес – закриване на състезанието, награждаване и коктейл

Състезанието е посветено на честването по случай 25-годишния юбилей на НБУ.

Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (председател), доц. Николай Киров, доц. Петя Асенова, гл.ас. д-р Марияна Райкова-Соколова, Велислав Николов (възпитаник на НБУ)