facebook

Събития

mg-1703_678x410_crop_478b24840a
27.05.2016 11:30
Събития

Запознаване на студентите с възможностите за записване на майнър-програма – втора специалност в НБУ

Информационна среща за майнър програмите на НБУ

Корпус 2, фоайе до книжарницата

Организатор:
Бакалавърски факултет

Водещ:
Сава Керелезов

Участник:
Людмил Дуриданов

Срещата със студентите ще протече под формата на свободни индивидуални и групови консултации, като представителите на университета ще отговарят на всички въпроси, свързани както със самите майнър-програми и курсовете в тях, така и с изискванията за записване и завършване на тези програми.