Новини

1799649-copy_678x410_crop_478b24840a
29.05.2020 10:45
Новини

Учени от Нов български университет изследват нуждите на семействата на деца с проблеми в развитието

Преподаватели по психология от Нов български университет се включват в международно проучване за нуждите на семействата на деца с проблеми в развитието. Изследването се ръководи от Световната здравна организация и УНИЦЕФ, с подкрепата на Autism Speaks. Данните от него ще бъдат използвани при разработване на стратегия за посрещане на нуждите на семействата на деца с проблеми в развитието, както и за изготвяне на Световен доклад за техния статус (изоставане, нарушения или увреждания).

 

Изследването в България ще предостави необходимата информация на учените, с помощта на която ще могат да се застъпят пред политици, други родители и обществеността за конкретни услуги, от които се нуждаят децата с проблеми в развитието. Данните от анкетите ще бъдат използвани с цел промяна на социалните политики у нас, както и за въвеждането на необходимите услуги и терапии.

 

Колкото повече семейства се включат, толкова по-представително ще е изследването за страната ни. Идеята е анкетата да се провежда през определен период от време (напр. на всеки 5-10 години), за да се оцени промяната в нуждите на семействата и ефективността на нововъведените програми.

 

Участието в проучването включва попълване на кратък онлайн въпросник за нуждите на родителите, детето и цялото семейство. Анкетата се състои от три части. В първата се събират данни за родителите (като възраст и каква е връзката с детето). Във втората част се попълва информация за детето и неговата диагноза (Кой пръв изрази безпокойство за развитието на детето? Колко далеч е трябвало да пътува семейството, за да получи диагноза?). А в третата част се изследва достъпа до услуги за детето (напр. медицински, консултативни, образователни и други). Отговорите са анонимни.

 

До момента в изследването са се включили над 300 семейства от България. Данни директно от родителите се събират и в Турция, Аржентина, Канада. Очаква се в близко бъдеще да се включат и семейства от Китай, Филипините, Бразилия, Перу и Уганда.

 

Екипът в България се ръководи от доц. д-р Елена Андонова – ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. В организацията се включват и д-р Галина Маркова-Дерелиева –ръководител на Ноу-Хау Центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, Ана Андреева-Сапунджиева – клиничен ръководител на Центъра по социална рехабилитация и интеграция - Приоритет аутистичен спектър и Михаела Барокова – докторант по психология на развитието от Центъра по изследвания в областта на аутизма към Boston University.

 

Линк за участие в анкетата.

 


Резултатите от проучването ще бъдат включени в Световния доклад на Световната здравна организация на тема „Изоставане, нарушения и увреждания в развитието“ (Global Report on Developmental, Delay, Disorder, and Disability).

 

Подобни световни доклади на СЗО са публикувани на теми като епилепсия (2019) и нуждите на хора с увреждания (2011) по света.

 

Тези доклади предоставят изчерпателна картина за това кои са засегнатите хора, какви са политиките на различните държави, свързани с тях, какви са услугите, до които те имат достъп. Тези доклади позволяват да се правят препоръки за подобряване на достъпа до услуги.