facebook

Събития

dsc-0018_678x410_crop_478b24840a
01.12.2017 13:00
Събития

Дислексията – предизвикателство пред преподавателя

Семинар за преподаватели

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатори:
департамент „Масови комуникации“
РУО-София

Лектори:
доц. д-р Екатерина Тодорова
Кристина Костова

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
учители от гр. София, преподаватели в НБУ

Събитието цели да запознае преподавателите с дислексията - как да бъде разпозната тя и алтернативи за по-лесна работа между учителите и учениците.

Събитието се организира като текущо оценяване в курс „Събития за вътрешни публики“ в майнър програма „Връзки с обществеността“.

Доц. д-р Екатерина Тодорова е декан на Бакалавърски факултет и щатен преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов български университет. Тя е доктор по психология и магистър по логопедия. Основните й изследователски интереси са в областта на езиковата, речевата и говорната патология, дислексията на развитието и психологията на аномалното развитие.

Кристина Костова работи като графичен дизайнер на свободна практика. Завършва бакалавърска степен „Плакат и визуална комуникация“, след това магистърска степен по програма „Шрифт“ към катедра „Книга и печатна графика“. Кристина разработва специален шрифт за хора с дислексия като дипломна работа, който в момента продължава да доразвива и разпространява напълно безплатно.