facebook

Събития

slgh_678x410_crop_478b24840a
03.07.2015 16:00
Събития

Езикови технологии за обработка на клиничен текст

Научен семинар

Корпус 2, зала 408

Организатор:
Лаборатория за езикови технологии при департамент „Англицистика“

Водещи:
проф. Галя Ангелова, д.н.,
д-р Ивелина Николова

Модератор:
доц. д-р Мария Стамболиева

Участници:
преподаватели от департаменти „Англицистика“, „Романистика и Германистика“ и „Информатика“.

Д-р Ивелина Николова ще представи неотдавна защитената си докторска теза, разработена под ръководството на проф. Галя Ангелова. Дисертацията е много интересно изследване на възможностите за използвне на средствата на корпусната лингвистика в приложната област на диагностицирането на диабета.