facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
20.05.2022 10:00
Събития

Международна научно – практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“

20, 21 и 22 май 2022 г., гр. Струмица (Македония), конферентна зала „Хотел Сириус Spa & Wellness“


Организатори:
департамент „Администрация и управление“- Нов български университет,
Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие),
МИТ Университет - Скопие,
Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия,
Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша

Лектори:
Академични преподаватели от Нов  български университет, от Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), от МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия, от Университет „Ян Кохановски“, Келце, ПолшаДискутанти:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов,
проф. д-р Мариан Стефановски,
доц. д-р Теодора Ризова

Участници:
преподаватели от департамент „Администрация и управление“ и департамент „Икономика“ в НБУ, преподаватели от МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия, от Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
Съвременното икономическо и политическо развитие на обществото е подвластно на влиянието на комплексни фактори, сред които основни са процесите на дигитализация и глобализация. Регионалното развитие като цяло, се свързва с интеграционните процеси във всичките му измерения. В този смисъл, икономическата интеграция заема важно място в цялостната визия за трансформация на съвременното общество.

 

Дискусиите по време на конференцията имат за цел да предложат нови модели и решения във всички функционални области на бизнеса, икономиката и публичното управление като катализатор за иновации и трансформация в условията на неопределеност.

Основни тематични направления:

  • Бизнес стратегии, мениджмънт, иновации, изкуственен интелект и предприемачество – нови управленски проблеми, интегрирани подходи, решения и перспективи;
  • Съвременният публичен мениджмънт;
  • Балкански туристически приоритети;
  • Eнергия, климат и бизнес;
  • Принципи и подходи при финансиране на развитието

Доц. д-р инж. Ботьо Захаринов - председател на Международния научен и организационен комитет на конференцията

Доц. д-р Теодора Ризова е щатен преподавател в департамент „Администрация и управление“ в професионално направление 3.9 Туризъм. Програмен консултант на професионалните  направления: Туризъм и Администрация и управление.Член на организационния комитет на конференцията

Проф. д-р Маријан Стевановски - редовен професор в Международен Славянски Университет и основател и председател на Института за наука, изкуство, култура и спорт в Македония