facebook

Събития

takov_678x410_crop_478b24840a
28.03.2022 17:00
Събития

Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото“

Център за книгата, Книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Право“

Водещ:
доц. д-р Деяна Марчева

Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлова и проф. Райна Николова, д.н.

Кристиан Таков не искаше да бъде превръщан в паметник, нито да бъде героизиран. Повтаряше, че е един от нас и че всеки може да е като него. Вярваше в смисъла да се твори добро. Влагаше огромна енергия да противостои на злото, разпада и хаоса. Не се смяташе за безгрешен и харесваше у себе си способността да признава грешките си.

Всички, които общувахме с Кристиан като преподавател и колега, се чувствахме изключителни късметлии да се докоснем до най-щедрия и харизматичен правист на нашето време. Колкото повече го опознаваше човек, толкова повече го виждаше с цялата му човечност, топлота, доброта, сила и мъдрост. Можеше да обича и да дава като никой друг. На Кристиан му се искаше да има много добри юристи, така че ХХI век да стане век на правото, а следващият да бъде векът на правдата. Същевременно най-добрите му приятели като че ли не бяха юристи. В този смисъл и научните четения, посветени на Кристиан Таков, няма как да бъдат затворени само за юристи и само за специализираните теми на правото.

В Научните четения в памет на Кристиан Таков, проведени на 14 ноември 2020 г. в Нов български университет и онлайн през платформата zoom, се събраха много различни като интереси, образование и професия личности, повече или по-малко свързани с Кристиан. Сборникът „Предизвикателства към правото (научни четения в памет на Кристиан Таков) е структуриран в три части. Първата част е озаглавена „Философски предизвикателства към правото“ и започва със статии на трима философи. Втората част „Предизвикателства към правата на човека“ обединява различни гледни точки и подходи по тази тема. Третата част „Предизвикателства към частното право и гражданския процес“ включва статии, които повдигат важни въпроси, свързани със специалните юридически научни и практически интереси на Кристиан Таков.