facebook

Събития

1922310_678x410_crop_478b24840a
19.06.2021 10:00
Събития

Пета годишна докторантска конференция на НБУ (2021 г.)

Гр. СозополОрганизатори:
Докторантско училище на НБУ
департамент „Философия и социология“

Водещ:
Проф. д-р Димитър ВацовМодератори:
проф. Антоний Тодоров, д.н.
проф. Петя Александрова, д.н.,
проф. Ирина Генова, д.н.,
проф. д-р Димитър Вацов,
проф. д-р Христо Тодоров,
доц. д-р Христо Гьошев,
гл.ас. д-р Сергей Стефанов

Участници:
15 докторанти на НБУ
15 преподаватели на НБУ


Годишните докторантски конференции на НБУ са основен интердисциплинарен академичен форум, ежегодно организиран от Докторантското училище на НБУ, на който докторантите от целия университет представят своите актуални научни изследвания в гостоприемна, но и научно критична академична среда. Това е петата по ред общоуниверситетска докторантска конференция. Тя е разделена на тематични панели (сесии) в широкия спектър на докторантските изследвания в НБУ.

В конференцията са включени две кръгли маси на тема: „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда“ и „Извънредното положение“ с панелисти: проф. Стефан Попов, дн, доц. д-р Васил Гарнизов, д-р Албена Стамболова, д-р Рада Смедовска-Тонева и проф. д-р Димитър Вацов.

Прикачени файлове