Събития

dromon_678x410_crop_478b24840a
21.02.2020 17:00
Събития

Публична лекция „Мореплаване и римско морско право “

Корпус 1, Аула


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
проф. д-р Мария Игнатович,
Университет в Ниш, Сърбия

Модератор:
проф. д.н. Малина Новкиришка-Стоянова,
Нов български университет 


Участници:
студенти от І курс, програма „Право“


Лекцията е свързана с разглежданата в курса по Римско частно право проблематика и с една по-щирока перспектива за връзката на римското право с правните системи в Средиземноморието във връзка с осъществяването на търговията по море.

Проф. д-р Мария Игнатович е титулярен преподавател по Римско частно право в Университета в Ниш, с многобройни публикации по тази материя и международен авторитет. Член е на Управителния съвет на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция и на Редакционния научен съвет на единственото българско списание по римско право IUS ROMANUM on line.
 
 
Изображение: zamoreto.net