facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
17.06.2021 16:20
Събития

Публична лекция „Понятието „истина“ в традицията на прагматизма и неопрагматизма“

Корпус 2, Зала 305


Организатор:
департамент „Философия и социология“


Лектор:
доц. д-р Христо Гьошев


Дискутант:
проф. д-р Христо ТодоровЛекцията разглежда основните модели за философско обяснение на понятието „истина“ от страна на представителите на американския прагматизъм и техните съвременни последователи.


Доц. д-р Христо Гьошев е преподавател в департамент „Философия и социология“ на Нов български университет. Интересите му са в областта на социалната философия, съвременната политическа философия и аналитичната философия.