facebook

Събития

1712594375535_678x410_crop_478b24840a
08.04.2024 11:30
Събития

Семинар „Съвети по сигурността – институционален differentia specifica на вземане на политически решения“

Съвет по (национална) сигурност – differentia specifica на „компетентния и отговорен кръг” на вземане на политически решения . Българските случаи.

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, бл. 4, ет. 2, компютърна лаборатория


Организатори:
Катедра „Политология“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността към Департамент  „Национална и международна сигурност“ на НБУ


Лектор:
Доц. д-р Йордан Дойков – директор на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността


Модератор:
Проф. д.п.н. Татяна Дронзина

Участници:
Студенти на СУ и НБУ


Целта е в хода на семинара студентите да придобият знания за историята и институционалното формиране на съветите по сигурността, да се разгледат същността и съдържанието на тази институционална дейност, нейните политики, функции, обхват и т.н. От особена важност ще бъде акцентът върху националния опит у нас, както в исторически аспект, така и проблемностите на настоящето, предвид институционалния дизайн на съветите по сигурността, според българската политическа система.

 

 

Йордан Дойков е доцент по сравнителна политология и доктор по политология и притежава магистърски степени по икономика, социология и педагогика, а също и бакалавърска степен по военно дело. Преподавал е като хоноруван асистент в УНСС, асистент в УниБИТ, доцент във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ и като хоноруван доцент в АМВР. Понастоящем е редовен доцент в Департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ. Автор е на монографиите Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност (2007); България във Варшавския договор и в НАТО /Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век/ (2010); Методологическо конструиране в социалния анализ, т. 1. За познанието, опита и практиката (2019); Войната, военното дело и армията, т. 1. Социологически и политологически подходи (2023).