В медиите

photo-14_678x410_crop_478b24840a
17.12.2015 09:20
Висше образование, наука и изкуство

Проф. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет: "Работим в синхрон с бизнеса"