facebook

Новини

342223201-1228037131155057-4404244454777515903-n_678x410_crop_478b24840a
28.04.2023 16:34
Новини

Бързата адаптация на преподавателите към технологиите - ключът към качествено образование

На национална конференция „SMART STEM за образование и иновации“ докторантът на департамент „Телекомуникации“ Венцислав Йорданов представи лекция на тема

„Предизвикателствата в училищните програми в следствие на дистанционното обучение“. 

Публикуваме кратко резюме от лекцията, а с цялата научна статия може да се запознаете от приложения файл:

Бързите промени в начина на преподаване през последните три години, в следствие на пандемията COVID-19, наложиха бърза реакция на всички страни в образованието. Това са учители, ученици, образователни програми, обучение на родители, които да помагат на малките ученици и много други. Създаде се необходимост от гарантиран дистанционен достъп до сървъри за обучение и провеждане на оценяването, достъп до образователни материали, наличие на подходяща компютърна техника и технология за мултимедиен достъп, камери, слушалки и микрофони. Това промени изцяло подхода и комуникацията между учители и ученици, което се отрази върху качеството и резултатите от обучение. Причините за състоянието са много. Една от тях с ключово значение е необходимостта от бързата адаптация на преподавателите за работа с технологиите и проблемите идващи от тях по отношение на краткото време за адаптиране. В доклада е акцентирано на преподаването, не като форма на видео чат и споделяне на емоции, игри и музика, а като ежедневна работа във виртуалната класна стая.

 

STEM и STEAM подходите в съвременното образование съчетават знания и методики, чрез които по естествен и лесен начин се достига до учениците. Чрез тях се запазва любопитството и интереса на децата към иначе сложната материя за усвояване. STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ методът се основава на практическия подход при ученето. Комбинирането на различните предмети води до общо, цялостно разбиране на дадени понятия и теории, както и как те са приложими в реалния живот.