facebook

Новини

magdalena-elcinova-800x600-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
08.02.2024 15:22
Новини

In memoriam

Проф. д-р Магдалена Елчинова

(1962–2024)

Магдалена Елчинова е професор по социокултурна антропология, доктор, дългогодишен преподавател в департамент „Антропология“ на Нов български университет, една от водещите преподаватели по теория на антропологията, теренна антропология, религия и ритуал, политическа антропология, миграция и граници, етнични и религиозни общности и др. Под нейно ръководство и с личното й активно участие се изградиха бакалавърската, магистърската и докторската програми по антропология по време на дейността й като ръководител на департамент „Антропология“ в продължение на 17 години. Успешната преподавателска дейност се базира и на задълбочени теренни изследвания по проблемите на миграцията, границата, етнични и национални политики и култура, колективни идентичности и културно наследство и др. в България, Турция, Северна Македония, Гърция, Израел, САЩ. Проф. д-р Магдалена Елчинова успя да привлече към изследователска дейност и студентите в програмата като организира редица терени в България и в съседни държави, подкрепи множество дипломни работи на бакалаври, магистри, докторанти.

 Богатата й научна дейност стана основа за многобройно публикации на български и на чужди езици, които се цитират широко. Автор е на монографско изследване за православните българи в Истанбул, съставител на редица томове и тематични книжки, публикувани на български и чужди езици. Специализирала е антропология в България, Унгария, Холандия и САЩ. Осъществява експертна и консултантска дейност за Ндерландския институт за развити изследвания, Българо-американската комисия „Фулбрайт“, програма „Култура“ на Столична община, БАН и др. Член е на утвърдени международни организации като  Европейската асоциация на социалните антрополози (EASA), Международното общество за етнология и фолклор (SIEF), директор е мрежа „Култура“ – Международен институт за социална история (IISH).

Изследователската и научната й дейност, както и многобройните й публикации оставят трайна следа в развитието на антропологията в България. Като преподавател и автор на програми и курсове по антропология тя присъства ярко в развитието на образованието и обучението по антропология в НБУ. Тя има значителен принос в изграждането и утвърждаването на департамент „Антропология“.

Ще ни липсва човека и колегата…

Поклон пред паметта й!

Департамент „Антропология“

 

Поклонението ще бъде в Православен храм „Света Неделя“ на 10 февруари от 12:30 часа.