facebook

Новини

1920-cover_678x410_crop_478b24840a
07.11.2017 14:53
Новини

Конкурс за нова пиеса’2018 на тема Родината

Родината, родът, родният дом, родното са думи, които продължават да определят съществена част от идентичността на човека в съвременния свят. Събитията през последните години, както в Европа, така и в света, все по-настойчиво ни карат да се обърнем към преосмислянето на тази част от своята идентичност (лична и колективна), както и на символите, сюжетите и героите, с които я свързваме.

В българската култура представянето на Родината в текстове, визия или музика има дълга и богата традиция. Тя винаги обаче показва как си представяме самите себе си и света, себе си в обществото, в което живеем. Очакваме новите драматургични творби да дадат израз на тази представа, мислейки съвременния свят най-вече от универсална гледна точка, но също и от най-неочаквани перспективи, включително и иронични.

С обявяването на Конкурс за нова пиеса’2018 на тема Родината следваме идеята на конкурса да се обръщаме към невралгични за нашето общество теми чрез търсенето на нова драматургична, респективно сценична гледна точка към тяхното изразяване.


Краен срок за получаване на пиесите 15 януари 2018 г.

Наградата:

Номинираните автори получават правото да участват в Лаборатория за писане на пиеси през февруари 2018 г., както и диплом за участие в нея. След приключването й, окончателният вариант на пиесите им се публикува в сборник на Конкурса.

Лабораторията за писане на пиеси на НБУ се води всяка година от изтъкната личност в театъра.

Победителят в конкурса ще бъде избран сред тях. Той получава диплом, парична награда в размер на 3000 лева и правото на реализация на пиесата в съответна за нея форма от Университетския театър на НБУ.


Журито:

проф. Виолета Дечева, д.н. (председател), гл. ас. д-р Владимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев, доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Светла Христова и доц. Снежина Петрова

Пиесите, придружени от синопсис, моля изпращайте на dramacontest@nbu.bg или разпечатани на адрес: гр. София, ул. Монтевидео № 21, корпус I, департaмент „Театър“ за Конкурс за нова пиеса’ 2018

Повече информация ще откриете на сайта на Конкурса.