facebook

Новини

306574230-511401574319998-4012566844855702509-n_678x410_crop_478b24840a
09.11.2022 11:45
Новини

Отворен ден по компютърни науки в Пловдив Тех Парк

 

На 15.09.2022 г. преподавателите доц. д-р Йосиф Аврамов и д-р Алена Добрева взеха участие в Информационен ден по телекомуникации и компютърни науки в Пловдив Тех Парк. На него те представиха учебните програми, предлагани от департамент „Телекомуникации”, пред възпитаниците на Професионален европейски колеж по иновативни технологии и Професионална гимназия по информатика и  компютърни науки „Акад. Благовест Сендов“.

 

 

 По време на Информационния ден бе проведена Бизнес среща с представителите на образователните институции на територията на Пловдив Тех Парк по европейските програми, като на нея се акцентира на използването в тях на финансови  инструменти. В тази връзка доц. Йосиф Аврамов представи своята монография „Финансов инженеринг в телекомуникациите“, издание на Университетското издателство на НБУ и я подари на домакините от Пловдив. Направена бе презентация и на образователната мрежа Грийн Уни Нет, с приложение на най-съвременните блокчейн технологии в образованието, като средство за децентрализация на учебния процес в дистанционното обучение за студенти от целия свят.   

 

 

 

 

След приключването на Информационния ден бе обсъдено разработването и управлението, в качеството на бъдещи партньори, на съвместни проекти по проблемите на интелигентната специализация; организирането на обучение на студенти в ОКС „бакалавър” в подходящи форми на студенти от Пловдивска област и региона, както и осъществяването на научни изследвания в интерес на различни организации от публичния сектор и бизнеса. Предстоящо е подписването на договор между НБУ и двете образователни институции.