facebook

Новини

snimka-1_678x410_crop_478b24840a
12.09.2022 11:44
Новини

Представяне на резултатите от екипната изследователска дейност (преподавател и студенти) на НБУ пред членовете на Европейската асоциация за изследвания в областта на образованието на възрастни (ESREA).

 

 

 

В периода 18 – 20.07.2022 г. в University of Algarve, Faro, Portugal се проведе международна научна конференция “Gender and Adult Education in The Era of Social and Cultural Changes: (New) Risks and Challenges” на European Society for Research on The Education of Adults (ESREA)  – Network on Gender and Adult Learning. В нея участваха представители на НБУ: доц. д-р Мария Александрова Иванова (член и на ESREA от 2009 г., преподавател на НБУ от 1998 г., програмен консултант за магистърските програми „Управление и развитие на човешките ресурси“ и „Мениджмънт за организационно съвършенство“) и Теодора Спасова (студентка в магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“). Те представиха изследователски доклад „The Modern Bulgarian Woman in search of a balance between work, family, learning (Challenges, compromises and elections in the conditions of pandemic, social isolation and economic crisis)“. Докладът отразява резултатите от изследователски процес стартирал през март 2020 г. и приключил през февруари 2022 г., в който се включиха студенти от МП УРЧР и МП МОС. Изследването получи висока оценка от научна комисия в състав Joanna Ostrouch-Kamińska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polan); Cristina Vieira (University of Coimbra, Portugal); António Fragoso (University of Algarve, Portugal); Sandra Valadas (University of Algarve, Portugal); Barbara Merrill (University of Warwick, UK); Maja Maksimovic (University of Belgrade, Serbia). Докладът, изнесен пред представители на академичните общности на университети от Полша, Португалия, Великобритания, Германия, Сърбия, Ирландия, Франция, Италия, Канада и др.,  предизвика огромен интерес преминал в дебат.  Бяха споделени мнения за еднаквостта на проблемите и различни подходи за разрешаването им. Участниците в конференцията и членовете на ESREA определиха срокове за издаване на групова монография и планираха общ изследователски процес за следващия период от две години.

 

 

Благодарение на финансовата подкрепа от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ се реализира проект „Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподавател и студенти от МП УРЧР и МП МОС на НБУ и участие в международна конференция“, чрез който НБУ (със своите представители) отново се доказа като равностоен партньор на ESREA.  Бяха установени по-широки контакти с академични изследователи, представители на университетите University of Coimbra, Portugal; Universidade Aberta, Portugal; Institute of Education of the University of Lisbon, Portugal; Instituto Politécnico de Bragança, CEAD-UAlg, Portugal; University of Victoria, Canada; University of Island; Univesité Bordeaux Montaigne, France; University of Milano Bicocca, Italy; University of Bari "Aldo Moro", Italy; University of Lower Silesia (ULS), Poland; University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Social Science, Poland; Akkon University of Applied Human Sciences, Berlin, Germany, и декларирани възможности за бъдещо научно-изследователско сътрудничество и съвместни проектни инициативи.