Новини

mainar-programi-1679_678x410_crop_478b24840a
27.05.2015 16:35
Новини

Приложни чужди езици (за администрация и управление)

Приложни чужди езици (за администрация и управление) е нова интердисциплинарна бакалавърска програма на НБУ, създадена в сътрудничество с Факултета за чужди езици на Университета „Жан Мулен“ Лион 3 и с подкрепата на Френския институт при Посолството на Франция в Република България.

Програмата подготвя специалисти с два или три чужди езика (английски+ френски/италиански/испански/немски/руски) и с допълнителни компетенции в областта на европеистиката, икономиката, управлението, правото, човешките ресурси, маркетинга.

Завършилите програмата могат да работят в европейски или международни фирми/институции с дейност в областта на международната търговия и международните отношения.

Студентите, които изберат втори език френски, ще имат възможност да завършат програмата с двойна диплома – от НБУ и от университета „Жан Мулен“ в гр. Лион, Франция.

Условия за прием: ТОП и владеене на английски език на ниво B1-B2.

Студентска мобилност: стипендии по програма „Еразъм“ за Великобритания, Франция, Белгия, Австрия, Германия, Италия, Испания, Швейцария.

Българска диплома: Бакалавър по филология на Нов български университет, специалност: Приложни чужди езици за администрация и управление.

Френска диплома: тригодишен бакалавър на Университета „Жан Мулен“ Лион 3 в направление: изкуства-филология-езици/право, икономика и управление; специализация: английски/немски, английски/италиански, английски/испански, английски/руски. Условие: Записване на minor програма с трети език (италиански, испански, немски или руски) и мобилност по програма „Еразъм“ в третата или четвъртата година на програмата: един семестър в университета Лион 3.

Програмата предлага на студентите възможност за добре заплатена работа по специалността от първата година на следването и в свободно от лекции време.

За контакти: Нов български университет, департамент „Романистика и германистика", 1618 София, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус 2, офиси 212 и 309, тел. 02/8110 371, 8110 309.


Програмен директор
: доц. д-р Мария Стамболиева mstambolieva@nbu.bg, подробности - тук.