facebook

Новини

1-music_678x410_crop_478b24840a
01.04.2024 09:44
Новини

Пролетта – сезонът на празниците

На 19.03.2024 г. се проведе семинар на тема „Пролетта – сезонът на празниците в България и по света“. Семинарът беше организиран от  департамент „Музика“, Изследователски център „Компютърна и приложна лингвистика“, департамент „Нова българистика“ и департамент „Изящни изкуства“, в рамките на Дните на отворените врати.

Водещ на семинара беше гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, а модератори - доц. д-р Ирина Георгиева, доц. д-р Мария Нейкова, гл. ас. д-р Милка Хаджикотева, доц. д-р Ралица Мирчева и доц. д-р Татяна Фед.

Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, умело съчета разнотипното представяне на разнообразни пролетни чествания. Преплетоха се презентации на руски и английски език с изложба на картини, изработени с помощта на оригинални техники.

Семинарът беше открит с представяне на Ноуруз – Иранската нова година. Презентацията беше подготвена на английски език от екип студенти от различни националности – Ивона Радева (България), Елица Лачкова (България) и Алауиа Алкаф (Йемен). Авторите са първокурсници в БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“.