facebook

Новини

traki1_678x410_crop_478b24840a traki2_678x410_crop_478b24840a traki3_678x410_crop_478b24840a traki4_678x410_crop_478b24840a traki5_678x410_crop_478b24840a traki6_678x410_crop_478b24840a traki7_678x410_crop_478b24840a traki8_678x410_crop_478b24840a
05.06.2014 11:48
Новини

Пътуващ семинар „Долината на тракийските царе – гробници, ритуали и културни взаимодействия“ (30-31 май 2015 г.)

В една пролет, изпълнена със събития, свързани с тракийската история и култура, със студентите от ОООК 126 „Тракия в древността“ решихме да посетим „Долината на тракийските царе“ – така станалото вече известно Казанлъшко поле след разкопките на д-р Георги Китов там през 90-те години на 20 в. и в началото на нашето хилядолетие. Голяма част от най-атрактивните находки от района в момента са в изложбата „Епопеята на тракийските царе“ в Лувъра, Париж. Затова вниманието ни бе съсредоточено върху разнообразието на гробниците в долината. Археологическите проучвания на екипа на д-р Георги Китов разкриха десетина гробници, датирани между 5 и 3 в. пр. Хр. и значително увеличиха нашето познание за тракийската гробнична архитектура и ритуалите, извършвани по време на царското/аристократичното погребение. Ние успяхме да видим шест от тях.

Гробницата в могила Шушманец

Студентите имаха за задача да наблюдават своеобразното използване на елинските архитектурни елементи в тракийските гробници. Те се възхитиха от миниатюрната живопис в касетите на тавана на гробницата в могила Оструша и на стенописите в Казанлъшката гробница (копието). Освен това установиха, че пред входовете или в предверията на повечето гробници са били извършени жертвоприношения на коне. Дискутирахме и възможността някои от постройките да са били използвани първоначално като храмове, светилища, а след извършване на погребението на знатния покойник да са били затрупани от могила. Всички бяха впечатлени от строителните умения на майсторите, градили тези гробници. Обсъдихме вероятните влияния и взаимодействия с други култури.

В Исторически музей „Искра“ студентите се запознаха с постоянната експозиция – праистория и античност. Разбраха, че районът е бил средище и преди разцвета на тракийската култура. Въпреки липсата на много от най-известните находки от могилите, все пак някои знакови артефакти бяха разгледани – предметите от гробницата в Малката могила край гр. Шипка, както и прекрасната колекция от монети на тракийски и македонски владетели. Студентите успяха да се запознаят и с проучванията на елинистическия град Севтополис и да придобият представа за живота през 4-3 в. пр. Хр.


В Исторически музей „Искра“, Казанлък

В музея разгледахме временните гостуващи изложби, посветени на емпорион Пистирос (край гр. Септември) и на тракийски находки от района на Плевен. Те допълниха много сполучливо впечатленията и познанието за тракийската история и култура.

На другия ден посетихме РИМ Стара Загора. Обновеният музей впечатлява както с прекрасната си сграда, така и с отлично подредената си експозиция. Залата, посветена на античността, е много познавателна с тематично наредените находки и многобройните обяснителни табла и илюстрации. Истински възторг предизвика у студентите възпроизведената римска улица на долния етаж на музея. Мнозина не се сдържаха и се снимаха в римски тоги пред реконструкцията на колесница от епохата. Тук те изслушаха кратка лекция за изложените надписи и релефи от римско време – особено внимание привлякоха релефите на Тракийския конник.

След това посетихме реставрираните и социализирани останки от форума на римския град Аугуста Траяна.
След завръщането си проведохме пост-пътуващ семинар (4.06.2015 г.), на който студентите представиха част от снимките си и продължихме дискусията за погребалния ритуал на богатите траки и за символиката на много от архитектурните и художествените елементи, използвани в гробниците. В следващите дни студентите
предадоха изпълнението на поставените им предварително задачи и получиха оценки в допълнение на текущото си оценяване.


Пътуващият семинар в „Долината на тракийските владетели“ допринесе за значителното повишаване на студентския интерес към проблемите, свързани с изследването на тракийските паметници в България и на античното ни културно-историческо наследство.

Успехът на пътуващия семинар популяризира сред студентите от общообразователните курсове, както и сред студенти от други програми, изучаването на античността и на древната тракийска история и култура. Той допринесе и за популяризирането на не малкото общообразователни курсове, посветени на древна Тракия и Елада, на майнър-програмата „Антична култура и литература“, както и, надяваме се – на новата бакалавърска програма „Класически езици, антична култура и литература“.