facebook

Актуално

geri-martinova-web_678x410_crop_478b24840a
27.06.2018 09:57
Актуално в НБУ

Гергана Мартинова – началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“

Интервюто взе Гергана Колева, студент в програма „Политически науки“.

Гергана Мартинова е родом от Перник и работи вече 20 години в НБУ, като още по време на студентските си години се докосва до работната страна на библиотеката в Нов български университет. Страстта и желанието за работа с книги се появяват още в ранна детска възраст, когато баща ѝ я води в най-голямата библиотека в града и тя получава възможността още от малка да се докосне до големите автори на литературата.

Магистър е, специалност „Библиотечни и информационни науки“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, втора специалност – Технически университет – София „Комуникации в бита и бизнеса“, магистър е и на Нов български университет в програма „Публична администрация“. Също така Мартинова е главен редактор на сп. Библиосфера от 2005 г. Дълго време тя работи в библиотеката на Нов български университет, когато през 2014 г. бива назначена на длъжността – Началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“. С много труд и упоритост не закъсняват и заслужените постижения – два пъти е била номинирана за национална награда „Библиотекар на годината”.

В свободното си време Гергана Мартинова обича да пътува със семейството си, с което са почитатели на кампанията „100 национални туристиески обекта“. Книгите, които ѝ доставят удоволствие да чете са тези от жанр художествена литература, които тя определя като лекарство срещу стреса.


Откъде и кога се породи желанието Ви да се занимавате с книги и да работите в библиотека?

Когато бях малка, моят баща ме заведе в най-голямата библиотека в града и направи така, че да мога да вземам книги не от детския отдел, а от този за възрастни. Бях най-малкият читател. Библиотекарите се отнасяха към мен с голямо внимание. Чувството беше невероятно  да си малък и да имаш привилегиите на възрастните. Тогава не си представях, че ще работя в библиотека. Топлото чувство за библиотеката като място и света на книгите запазих.


Каква беше позицията, на която работихте когато започнахте в тази сфера?

Бях студент трети курс в специалност „Библиотечни и информационни науки“ в СУ „Св. Климент Охридски“, когато започнах да работя на четири часа в Библиотеката на Нов български университет. Все едно живеех в приказките. Нова библиотека, с нови мебели, нови компютри, нови книги и блестяща чистота. Като цяло не беше лесно. Лекции, после работа, а вечер ходех на лекции в Техническия университет за втора специалност.


Каква всъщност е длъжността Ви и за какво отговаря тя?

В момента съм на длъжност началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“. Отговарям за организация на работните процеси, свързани с библиотечното и информационно обслужване. Участвам в изработването и изпълнението на плановете за развитие и плановете за действие на библиотеката.

В моята област са дейности по поддържане и развитие на библиотечно-информационните услуги и обучението на потребителите. Изработвам справки, необходими при акредитация на учебните програми. Предлагам библиотечни документи за докомплектуване. Наблюдавам работата в библиотечната система, анализирам библиотечната статистика по отношение на читателите, четенето, услугите и използването на електронните информационни ресурси и редица други дейности.


Колко време Ви отне да се издигнете до началник на отдела, в който работите?

Не го приемам като „издигане“, а като друга позиция, с различни отговорности и задачи от предходната. Повече от 15 години основните ми задължения бяха свързани с периодичните издания.


Къде се намира вашата длъжност според структурата на Нов български университет?

Библиотеката е част от Център за книгата, който е в състава на Администрация на Настоятелството, подчинена на Изпълнителния директор, респективно на Председателя на Настоятелството и Председателския съвет към Настоятелството.


Какви качества трябва да притежава човек, за да има успех като началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“?

Успехът за хората има различни измерения и съответно се формира от цяла галерия качества. Според мен добрият професионалист има реални шансове за успех, но той не е „задължителен“.


Как помагате на подчинените си да се усъвършенстват?

Променящата се професионална среда изисква от всеки от нас да научава непрекъснато нови и нови неща, да придобива нови знания и умения. В библиотеката се провеждат всяка седмица обучения на персонала, чиято цел е да ни направят по-добри в дейността, която извършваме. Това е многогодишна политика, която се е утвърдила във времето като добра практика.


Какъв тип книги Ви доставя удоволствие да четете?

Художествената литература я приемам като индикатор за добро психично здраве. За мен тя е истинското лекарство срещу стреса. Вземам от него късно вечер. Чета литература от различни жанрове. В момента се забавлявам с най-четения фантастичен роман. Поне така твърдят медиите. Първият том е публикуван през 1965 г. и веднага печели наградите „Небюла“ и „Хюго“.

Интервюто е част от проект в рамките на курс „Вътрешноорганизационни отношения“ на гл. ас. д-р Евелина Христова, пролетен семестър на академичната 2017/2018 година.