facebook

Актуално

site_678x410_crop_478b24840a
16.03.2018 16:26
Актуално в НБУ

Сайта на Център за изучаване на европейските ценности към НБУ

Представяме Ви сайта на Център за изучаване на европейските ценности към НБУ: https://europeanvaluesstudybg.wordpress.com/Европейското изследване на ценностите представлява широкомащабна, транснационална и лонгитудинална изследователска програма, отнасяща се до основните човешки ценности. Тя дава поглед към идеите, вярванията, предпочитанията, нагласите, ценностите и мненията на гражданите от цяла Европа. Това е уникален изследователски проект върху мисленето на европейците за живота, семейството, работата, религията, политиката и обществото.Европейското изследване на ценностите (EVS) стартира през 1981 год., когато хиляда граждани от страните-членки на тогавашната Европейска общност са интервюирани със стандартни въпросници. Изследването се повтаря на всеки девет години в нарастващ брой страни. Четвъртата вълна през 2008 год. обхваща 47 европейски държави/региони, простиращи се от Исландия до Азербайджан и от Португалия до Норвегия. Общо 70 хиляди души са интервюирани в Европа при тази вълна.Нов български университет е пълен член на консорциума от европейски университети свързани с EVS.