facebook

Актуално

fr05_678x410_crop_478b24840a fr04_678x410_crop_478b24840a fr01_678x410_crop_478b24840a fr02_678x410_crop_478b24840a fr03_678x410_crop_478b24840a fr06_678x410_crop_478b24840a fr07_678x410_crop_478b24840a fr09_678x410_crop_478b24840a fr10_678x410_crop_478b24840a fr11_678x410_crop_478b24840a fr12_678x410_crop_478b24840a fr14_678x410_crop_478b24840a
25.02.2019 13:56
Актуално в НБУ

Участие на Нов български университет в Регионалния форум на университетската франкофония в Централна и Източна Европа

Над сто представители на университети от 18 държави от Централна и Източна Европа (България, Румъния, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Армения, Грузия, Русия, Украйна, Унгария, Словакия, Полша, Азербейджан, Молдова, Чехия, Литва и Латвия) взеха участие в регионалната среща на отговорниците за международната дейност и Франкофонията, която се състоя на 11 и 12 февруари в Университета за агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния. Форумът се проведе под патронажа на президента на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) – проф. Михай Симпеану, ректор на Университета за агрономически науки и ветеринарна медицина и проф. Мохамед Кетата, директор на Регионалната дирекция на УАФ в Централна и Източна Европа. 


 

 

Основни теми на срещата бяха интернационализацията на висшето образование и въздействието ѝ върху франкофонията в университетите, развиването на професионалното образование във взаимодействие с интернационализацията на пазара на труда, механизмите за международно сътрудничество и проектите, целящи укрепване на капацитета на франкофонските висши учебни заведения, взаимодействието между академична среда и експертиза в европейски контекст.

Събитието беше открито от президента на  УАФ проф. Михай Симпеану и директора на Регионалната дирекция на УАФ в Централна и Източна Европа проф. Мохамед Кетата. В пленарния си доклад проф. Кетата отбеляза приноса на НБУ за укрепване на университетската Франкофония в региона, като специално изтъкна качеството на международната франкофонска конференция Променящият се град (Villes en transformation), която се състоя на 18, 19 и 20 октомври в НБУ, по инициатива на Франкофонския център за академични постижения и с подкрепата на Регионалната дирекция на УАФ в Централна и Източна Европа

Нов български университет бе представен на форума от проф. д-р Анна Кръстева от департамент „Политически науки“ и д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонския център за академични постижения в НБУ.