facebook

Събития

reconstrukcia_678x410_crop_478b24840a
02.07.2015 15:00
Събития

„Част и цяло“ при реконструкции на съществуващи сгради (НБУ)

Практически семинар „на терен“

Корпус 2, зала 704

Организатор:
департамент „Архитектура“
МП „Архитектура“

Водещ:
доц. Зарко Узунов

Участници:
студенти от департамент „Архитектура“

Събитието ще представи интересна и практическа информация за проблемите в областта на архитектурното строителство и неговата специфика „на терен“.

Доц. Зарко Узунов е с  научни интереси в областта на архитектурно и културно наследство като интердисциплинарни връзки на архитектурата с хуманитарните науки в полето на темата за „промяната“, като преобразувания.