Събития

know-how-2_678x410_crop_478b24840a
27.06.2019 08:30
Събития

„Деца и младежи активни срещу насилието“ в рамките на конференция „Насилието над деца: преглед и ускоряване на мерките“ („Violence against Children: Taking stock and accelerating action“)

Изложба на постери в рамките на регионална конференция

Парк хотел „Москва“

Организатор:
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Водещи:
Елеонора Лилова
Добрина Чешмеджиева
Боряна Димитрова
Пресияна Манолова
доц. д-р Антоний Гълъбов

Модератори:
Цвета Караянчева
министър Бисер Петков
Джейн Муита
Скендер Сила
Роберт Гилиган
Адриана Тетевенска и др.

Участници:
Министерство на труда и социалната политика, ДАЗД, Уницеф, Световна здравна организация, Обединение „Детство без насилие“, Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа.

По време на двудневната регионална конференция участниците ще обсъждат българския контекст по отношение на насилието над деца, статистически данни, съществуващи правни рамки, политики и добри практики. Целта на събитието е да улесни обмена на знания и опит и да засили националните и регионалните усилия за превенция и реакция срещу насилието над деца.