facebook

Събития

1799619-copy_678x410_crop_478b24840a
10.06.2021 13:00
Събития

Департаментен семинар „Перспективи при прилагането на биостимулантите в съвременното земеделие“

Онлайн


Организатор:
департамент „Администрация и управление“Лектори:
доц. д-р Илияна Петрова, Институт по криобиология и хранителни технологии
гл. ас. д-р Ангел Саров, Институт по аграрна икономика


Дискутанти:
гл. ас. д-р Екатерина Цветанова,
гл. ас. д-р Виктор АврамовЩе бъде представени аспектите от научноизследователски  проект на тема: „Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделските култури – оценка на приносите за биоикономиката“. Акцентите ще са насочени върху темите, които са актуални за науката, земеделските производители и бизнеса. За науката – унифициране на методи за екстракция за получаване на биостимуланти и стандартизиране на състава; за производителите – ефикасността на биостимулатните; за бизнеса - конструиране на икономически модели, които да оценят икономическата ефективност от внедряването в рамките на производствената единица.