Събития

archive-books6_678x410_crop_478b24840a
13.11.2018 11:20
Събития

Департаментен семинар „Представяне на случай: Разстройство на привързаността“

Корпус 2, зала 303

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“
Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

Водещ:
Цветомира Бойчева и Боряна Мургина – Алумни на Магистърска програма „Езикова и речева патология“, НБУ

Участници:
студенти от НБУ

На департаментния семинар ще бъде представен случай от практиката на терапевтите. Студентите ще се запознаят с динамиката в работата по конкретния случай и измененията в пациентите.