Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
10.07.2019 13:00
Събития

Департаментен семинар „Терапия на аутизъм“

Корпус 2, зала 410

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
д-р Янис Вогиндракъс

Модератор:
доц. д-р Маргарита Станкова

Участници:
академични лица от НБУ, студенти от БП „Логопедия“ и МП „Езикова и речева патология на български и английски език“, родители на деца с нарушения от аутистичния спектър

Д-р Янис Вогиндрукас е терапевт - практик в областта на помощта за хората с нарушения от аутистичния спектър повече от 20 години. Ръководител  е на център по Аутизъм в гр. Солун, Гърция. Той е научен директор на IEEL - Институт за научни изследвания и образование в логопедия, клиничен супервайзор на Общогръцката асоциация по логопедия и научен съветник на гръцкото дружество за защита на лицата с аутизъм. Представител е на Intensive Interaction за Гърция. В България е познат като лектор и автор на книгата „Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието“.

На семинара ще бъдат представени актуални данни от негови проведени проучвания в областта, добри практики и казуси, посветени на терапията на хора с нарушения от аутистичния спектър.