Събития

dsc-0159_678x410_crop_478b24840a
05.12.2018 17:00
Събития

E-музика, саунд дизайн и визия: представяне на арт видео филм, монография и изложба

Корпус 1, зала 511 – Учебно-практически и изследователски център по компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев – Стенли“

Организатори:
департамент „Музика“

Програма

17:00 часа - E-музика, саунд дизайн и визия - представяне на:
* Музикален арт видеофилм за Симо Лазаров «Да изпревариш звуците» - продукция на БНТ
* Монография „В света на електронната музика на Симо Лазаров“ с автор д-р Росица Бечева (издание на НБУ, 2018)
* Едноименна фотоизложба „В света на електронната музика на Симо Лазаров“ (графичен дизайн - доц. д-р Илия Кожухаров, НБУ, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“)

18:00 часа - Семинар „Саунд дизайн А-Я“
* Презентация на Antelope Audio
* Иновативни електронни музикални инструменти представени от студенти работещи в областта на компютърното музициране
проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева

С участието на проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, доц. доц. Димитър Василев, студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика”и майнър програма „Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)”: Десислава Илиева, Стоян Орсов, Стоян Черкезов, Любомир Пейчев, представители на Antelope Audio

17:00 часа -  E-музика, саунд дизайн и визия – представяне на музикален арт видеофилм, монография и изложба за Симо Лазаров

18:00 часа - Семинар „Саунддизайн А-Я“

Монографията „В света на електронната музика на Симо Лазаров“ с автор д-р Росица Бечева, е издание на Нов български университет (2018г.), с редактор - проф. д-р Милена Шушулова, рецензенти: проф. Елисавета Вълчинова – Чендова, д.н., доц. д-р. Георги Арнаудов, доц. д-р Борис Наимушин (превод и редакция на съдържание и резюме на английски език), Таня Йорданова (дизайн и предпечат), Петя Петкова – отдел „Комуникации“, НБУ (автор на част от снимковия материал).

Книгата е посветена на 70-годишния юбилей на проф. д-р Симо Лазаров - почетен професор на Нов български университет. Това е първото цялостно изследване за пионера на електронната и компютърната музика в България.

Книгата е отличена със Специалната награда (Награди „Книга на годината“ 2018 на секция „Музиколози“ – СБК).

Д-р Росица Бечева е главен асистент в департамент „Музика“ на Нов български университет. Тя е доктор по Музикознание и музикално изкуство със защитена дисертация на тема „Методика на обучението по синтезатор“-първата в България методика за електронен инструмент. Като преподавател в департамент „Музика“, от 2000 г. тя е част от творческия екип на проф. д-р Симо Лазаров. Д-р Росица Бечева е член е на секция „Музиколози“ при Съюза на българските композитори.

Едноименната фотоизложба за дейността на проф. д-р Симо Лазаров „В света на електронната музика на Симо Лазаров“ е създадена на базата на снимковия материал от книгата, със съдействието на департамент «Музика» и подкрепата на департамент „Кино, реклама и шоубизнес” (в лицето на доц. д-р Илия Кожухаров)

Семинарът „Саунддизайн А-Я“ включва лекция, WORKSHOP, Live Electronics, свързани с представянето на иновативни електронни музикални инструменти: Korg Kaoss Pad – Dynamic Effects Processor – QUAD, DIY synth electronic (hand made), ROLI Seaboard и Equator, системи за звукозапис и звукообработка.

Antelope Audio е водещ производител на аудио интерфейси, Събитието е част от кандидатстудентската кампания на департамент „Музика“.

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ „ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА“


Стартирал като национален през 1989 година фестивалът, обединяващ творците, работещи в областта на електронното звукоизвличане, поради големия интерес, на следващата година се превръща в международен. В провежданито му през годините – в различни градове на България, а от 1992 г. – в София и с модификации на названието – от фестивал на електронната и компютърна музика – преминавайки през „Компютърно пространство“ – 1993 г. и стигайки до фестивал на електроакустичната музика, той запазва своята същност и цел. Международният форум-фестивал „ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА“ – „Computer Music Space“ в този си вид съществува от 2000 г. Създаден от Хауърд Уиршъл, Симо Лазаров, сдружението за авангардни идеи KYMA – Atlanta, USA, с помощта на Synthi AVВ - Tel Aviv, Israel той носи идеята за периодични световни срещи на съмишленици – предимно композитори и изпълнители на електроакустична музика. Подзаглавието подсказва за сезона, през който се провежда поредната среща. Форум-фестивалът се провеждаше два пъти годишно. От 2002 г. фестивала се установи в София и Атланта. Понастоящем той се провежда едновременно в София и Атланта. 

Отворената система за организиране и участие на фестивала предполага и активно включване на други институции. През годините това са Българско национално радио, Българска национална телевизия, Българска академия на науките, Българска академия на науките и изкуствата и др., както и много фирми, чийто предмет на дейност е пряка или косвена работа с аудиоустройства, със звук и неговата обработка и фирми, занимаващи се продуциране на звукови носители. Това е от полза за интегрирането на много съмишленици и за оказването на по-голяма финансова и логистична подкрепа.

Традиция е откриването на българското издание на фестивала да се провежда в Нов български университет. Повечето срещи с публиката на концертите, семинарите, уъркшоповете се провеждат в новооткрития в Нов български университет Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ при БФ. Благодарение на дарената музикална техника, апаратура и средства за изграждане, както и на предоставените и реновирани от НБУ две учебни зали (510 и 511, 1 к.) новият Център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ достига световно професионално ниво, като студио за музикална продукция. 

Форум-фестивалът представя концертни програми с изпълнения на съвременна музика, съчетава практически демонстрациии и обучителни курсове за свирене на електронните инструменти, като предлага разнообразна програма: уъркшоп за съвременна електронна музика, концерти на електронна музика, електроакустична музика, компютърна музика, музика за синтезатори и музика правена с компютър, мултимедийни презентации. Специално място е отредено и на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Акустика - ФЕМА“, на която се изнесат доклади из областта музика-технология.

Посланията на форум-фестивала са: създаване на произведения на културата и изкуството, свързани със съвременния звуков свят; установяване на контакти и взаимодействие на институции и организации със сродна цел; установяване на контакти и взаимодействие между творци от целия свят, работещи в областта на електроакустичната музика; популяризиране на произведенията чрез средствата за масова и мултимедийна информация.