Събития

shesti-pregled_678x410_crop_478b24840a
07.06.2019 17:00
Събития

Фестивал с конкурсен характер „Шести преглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство 2019“

Корпус 1, Зала 511 - УПИЦ за КМСД „Станислав Станчев-Стенли“ 

Организатори:

Департамент „Музика“
УПИЦ за КМСД „Станислав Станчев-Стенли“
Междунараден форум-фестивал „Вселената на компютърната музика“


Водещ:
доц. Димитър Василев

Модератор:

гл. ас. д-р Росица Бечева

Жури:
професионалисти с председател на журито проф. д-р Симо Лазаров, поч. проф. на НБУ

Участници:
студенти от НБУ – департамент „Музика“, специалност „Тонрежисура и компютърно музициране“; студенти от други специалности и други университети, водещи специалисти и непрофесионалисти в областта на звукорежисурата от България и от чужбина.

За шести пореден път ще се проведе традиционният фестивал с конкурсен характер – „Преглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство“, в който участниците ще представят най-добрите звукозаписни проекти, които са изработили през годината. През изминалите години той се утвърди като най-престижен и представителен форум в България в който звукозаписни продукти с високи художествено-творчески стойности и изключително иновативни идеи се оценяват от водещи авторитети в звуковите дейности. В него достойно място сред участниците винаги имат студентите от НБУ – департамент „Музика“, специалност „Тонрежисура и компютърно музициране“, но успешно се представят и много други водещи специалисти, които се занимават със звукорежисьорска дейност.

Носители на голямата награда в предишните фестивали са:

1. Ангелия Вихрова – 2014 година;
2. Андрей Стоев – 2015 година;
3. Тихомир Христозов – 2016 година;
4. Мирослав Маринов – 2017 година и
5. Десислава Илиева – 2019.
 

Поканват се за участие всички настоящи и бъдещи звукозаписни специалисти.

И през тази година ще бъдат излъчени победители в различни категории, които ще бъдат съобразени с представените звукозаписи.  

Няма ограничения и в характера и формата на звукозаписните продукти. Продължителността на предложенията не бива да бъде повече от 5,30 минути. Ако представеният звукозаписен продукт надхвърля това времетраене е необходимо да бъде избран подходящ откъс, в рамките на посоченото. Не трябва да се съдържат опознавателни елементи за автора на звукозаписа, тъй като конкурсът е анонимен.

Заявки за участие се приемат до 31.05.2019 г. до организатора на Прегледа – доц. Димитър В. Василев на тел. 0877 414 779 или e-mail: dvasilev@abv.bg

Предложените звукозаписни продукти за участие в прегледа трябва да бъдат представени на фестивалния комитет до 03.06.2019 г.

Организатор на Прегледа: доц. Димитър В. Василев

Събитието е включено в рамките на дни на изкуствата на НБУ.