facebook

Събития

pexels-mentatdgt-2173508_678x410_crop_478b24840a
28.03.2024 18:00
Събития

HR: Rush for Practice at NBU (Втора част)

Игровизирано състезание за студенти, където теорията среща практиката, където знанията намират приложение в реалните предизвикателства на HR функцията по подбор, маркетинга, продажбите и бизнес процеси чрез иновативен софтуер. Среща за студенти, с интерес

Корпус 1, Аула


Организатори:
Центърът за кариерно развитие на НБУ,
Българска асоциация за управление на хора, стартъп компания Pleggi LTD.
департамент „Администрация и управление“
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектори:
Цветелин Николов, Co-Founder and Business Development at Pleggi LTD;
Детелина Смилкова, председател на УС на БАУХ;
Полина Господинова, Изпълнителен директор на БАУХ;
Представители на бизнес компании;

Модератор:
доц. д-р Мария Иванова - департамент „Администрация и управление“
гл. ас. д-р Соня Драгова


Участници:
студенти и преподаватели на НБУ


След успешното представяне на НБУ в състезанието HR: Rush for Practice в оспорвано състезание в гр. София срещу УНСС и СУ, следва настоящият формат на HR: Rush for Practice  в национално състезание. В него вземат участие от гр. София само и единствено НБУ (като победител), Икономически университет - Варна, Русенски университет и Великотърновски университет.
Съвместната инициатива в областта на управлението на

човешкия капитал е с продължителност един месец.

 

Стартира с представяне на регламента за участие в състезанието за студенти и запознаване с работодателите, продължава със сформирането на екипи от по двама студенти и изпълнение на конкретна задача под ръководството на ментор: „Предварителен подбор на кадри за реални отворени позиции, използвайки професионално дигитално HR решение за оценка на потенциала на кандидатите за работа от поколения Y и Z - Pleggi“.

 

Инициативата завършва с представяне на резултатите от подбора, оценка на труда им от работодателите и награждаване на най-успешните екипи от студенти.

 

Тази инициатива дава възможност на студентите да се срещнат с представители на бизнес организации, да разберат практиките по изпълнение на функциите по УЧР, да участват в реален процес по подбор на таланти като работодатели или кандидати за работа, да придобият нови умения в областта на УЧР, да оценят своя потенциал и готовност за работа на конкретна позиция, стъпвайки на установени във времето научни методологии (психометрия, невро науки), съвременни технологии (Machine Learning, Big Data) и игровизация.

 

Освен, че ще се вживеят в ролята на специалиста по подбор, студентите ще имат възможност да разберат, как да оценят потенциала си и да надградят стандартното си CV, така че да предизвикат интереса на работодателите. Опитът, натрупан по време на инициативата, ще осигури конкурентно предимство на всеки студент при реализация му на пазара на труда.