Събития

totalitarism_678x410_crop_478b24840a
03.12.2018 08:00
Събития

Изложба „Тоталитаризмът в изкуството“

3 – 30 декември 2018 г.

Библиотека, I етаж

Организатор:
Библиотека

Изложбата представя книги, статии, видео материали и аудио-визуални документи от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с темата за тоталитаризма и неговите интерпретации в литературата, киното, музиката и изобразителното изкуство, отразяващи както идеологиите и утопиите, на които се основава тоталитарната държава, така и разнообразните форми на съпротива срещу нейните репресивни практики.

Съставеният библиографски указател към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги, статии и видеа от бази данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR, ScienceDirect, Sage Journals, „Academic Video Online: Premium“ на Alexander Street Press, „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

Сред изложените документи са включени изданията: „Авангард и соцреализъм : Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934“ на Галина Георгиева, „Архипелаг ГУЛАГ“ на Александър Солженицин, „Доктор Живаго“ на Борис Пастернак, „Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров“ на Ирина Генова, „От Калигари до Хитлер“ на Зигфрид Кракауер, „Фермата на животните“ и „1984“на Джордж Оруел „Mao's way“ на Edward Rice, „The ministry of illusion : Nazi cinema and its afterlife “ на Eric Rentschler, произведения и книги от и за писателя Георги Марков, множество издания от колективната изследователска програма „Литературата на НРБ: история и теория“ на департамент „Нова българистика“, класически и/или забранявани български игрални филми от епохата на социализма и редица други.