Събития

11-edited_678x410_crop_478b24840a 12-edited_678x410_crop_478b24840a 13-edited_678x410_crop_478b24840a 14-edited_678x410_crop_478b24840a
01.07.2019 10:00
Събития

Изложба „Вдъхновения от Етъра“

Корпус 2, етаж 3 – коридорно пространство

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Водещ преподавател:
доц. д-р Ралица Мирчева

Участници:
студенти от  БП „Визуални изкуства”

Изложбата „Вдъхновение от Етъра“ е резултат от впечатленията на студентите от БП „Визуални изкуства“ от архитектурно-етнографски комплекс Етъра край гр. Габрово. Те взеха участие в пътуващия семинар „Възрожденския свят на българите“ до архитектурно-етнографски комплекс „Етър“, гр. Габрово през месец май.
След любезната покана от ръководителя на проекта гл. ас. д-р Маргарита Кръстева и организаторите - БП „Приложни чужди езици за администрация и управление“ (на англ. ез. и втори чужд език), БП „Русистика“ и  БП „Музика“, студентите  проведоха еднодневен пленер в Етъра, където имаха възможност да рисуват на открито.

Изложбата акцентира върху архитектурата и битът на Габрово и района през втората половина на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в. В различни живописни и графични техники са претворени архитектурните ансамбли, занаятчийски работилници, водни съоръжения и други сгради.

Студентите, взели участие с творби от БП „Визуални изкуства“, са: Вероника Милева, Бояна Несторова, Анатоли Бовянски, Мариета Кабаджова и Ана Кичукова.