Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
15.11.2018 10:00
Събития

Конференция „Ролята на общността в реализиране на реформите в образованието и в социалната сфера“

Представителство на Европейската комисия в България – ул. „Г.С. Раковски“ №124

Организатор:
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ


Преходът в България предизвика промени – социални, икономически, демографски, които рушат връзките на доверие в общността. Липсата на доверие лишава хората, живеещи в нея, от необходимата за развитието им подкрепа. Този процес, наречен аномия, води до ескалация на агресията между хората и тяхното изолиране.

Целта на конференцията е да представи възникнали и възникващи модели, които възстановяват капацитета на общността да предлага среда за развитие на децата и семействата.

За участие в конференцията са поканени, както НПО, които работят активно и инвестират в развитие на общности, така и представители на правителството, на местните власти, на училищната общност и социалните служби.

Провеждането на конференцията ще помогне да се събере опитът и знанието и да се провокира дискусия, която да отрази предизвикателствата и възможностите за развитие на общностите чрез нови модели и подходи в социалната работа.


10.00 – 10.30 - РЕГИСТРАЦИЯ 

 

10.30 – 12.30 - ОТКРИВАНЕ – екип на Ноу-хау център, Нов български университет


ПАНЕЛ 1: Политики, реформи и общности

• Action Research (Изследване в хода на действие) като средство за укрепване на общностите - Prof. Andy Bilson, School of Social Work, Care and Community, Unversity of Central Lancashire, UK
• Общности и политики - Проф. Евгений Дайнов, НБУ
• Социалната травма и развитие на общности - д-р Румен Петров, НБУ
• Дискусия

Водещ панела: д-р Галина Маркова, Ноу-хау център, НБУ

 

12.30 – 13.30 - ОБЯД

 

13.30 – 15.00 - ПАНЕЛ 2: Реформа в образованието и ролята на общността

• Реформата в образованието: училището като общност – Грета Ганчева, МОН
• Създаването на общности в училище – инструмент за превенция на насилие – Малина Славова, Сдружение „Шанс и закрила“, Хасково
• Изследователската работа и развитието на общности: опитът на Ноу-хау център в ДИ, професионалните общности и етнически изключените общности – Галина Маркова, Арсо Ганев, Ноу-хау център, НБУ
• Как училището създава общности – Ива Бонева, Център за приобщаващо образование

Водещ панела: Валентина Симеонова, Ноу-хау център, НБУ

 

15.00 – 15.30 - КАФЕ ПАУЗА

 


15.30 – 17.00 - ПАНЕЛ 3: Реформа в социалната сфера и ролята на общността

• Деинституционализация и развитие на общности – Георги Симеонов, „Надежда и домове за децата – клон България“
• Младежки общности срещу насилието – ролята на Фондация ПУЛС – Екатерина Велева, Фондация ПУЛС
• Мобилен подход за социална работа в общността – Илиян Ризов, Сдружение „Съучастие“, Варна
• Стратегическо инвестиране в развитие на общности – Моника Писанкънева, Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Водещ панела: д-р Антоанета Матеева, Ноу-хау център, НБУ

 

ЗАКРИВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЛЕДВАЩА СРЕЩА

Ноу-хау център, НБУ планира следваща среща по темата за развитие на общностите на 31 януари 2019 г.


Участието в конференцията е с предварителна регистрация на имейл: denitsa@knowhowcentre.org или телефон: 0882 941 728