Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
28.09.2018 15:00
Събития

Конференция с международно участие „Електронното здравеопазване в България и по света“

Конференцията е организирана по проект „Развитие на онлайн обучителна среда за Електронно здравеопазване“ (28 – 30 септември 2018 г. )

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Проектът е финансиран от програма Erasum+.
Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. „Стратегически партньорства“ в сферата на висшето образование

Водещи:
доц. д-р Маргарита Станкова, гл. ас. д-р Полина Михова, гл. ас. д-р Георги Петров, гл. ас. д-р Филип Андонов и др.

Участници:
студенти по психология, социална работа, логопедия, обществено здраве, телекомуникации от НБУ, медицина, специална педагогика от други университети, специалисти от помагащи професии, организации и НПО, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, представители на медиите и държавните институции, представители на болнични и здравни заведения. 


Целта на конференцията е да се представят целите и идеите на проект „Развитие на онлайн обучителна среда за Електронно здравеопазване“, Финансиран от програма Erasum +.

Ще бъде представена разработената програма „Електронно здравеопазване - работа с хора с увреждания“, виртуалният център e-Health, настоящите разработки и информацията в тях, продукти, изготвени по проекта.
В конференцията ще бъдат поканени докторанти и студенти на партньорите от Румъния и Норвегия.
mzdravkova@nbu.bg

Прикачени файлове