facebook

Събития

pr_678x410_crop_478b24840a
04.07.2015 10:00
Събития

Лятна школа по ПР

Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

2, 3 и 4 юли 2015 г.

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Научен ръководител:
гл. ас- д-р Евелина Христова

Координатори:
ас. Десислава Данкова, докторант
Докторант Калин Калчев
Докторант Боряна Гошева
Татяна Димитрова, секретар на департамент „Масови комуникации“

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Масови комуникации“, гости от висши училища в страната, практици

На 2, 3 и 4 юли 2015 г. ще се проведе ХVІІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс на тема „Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите“, организирана от Департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет. Може да заявите своето участие до 26 юни, петък, като посочите своята тема и конкретно заглавие на линка за регистрация:

Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР 

Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България ще се проведе в рамките на Лятна школа по ПР 2015. Сесията е част от събитията, с които Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) отбелязва 10-годишнината от подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Лятна школа по връзки с обществеността е широко разпознаваем форум, провеждан от Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и утвърждаващ водещата роля на университета в развитието на професията в България. НБУ е първият български университет, който започва да обучава студенти по ПР в началото на 90-те години на 20. век и поддържането и популяризирането на дейностите на депратамента допринасят за разпознаваемостта на НБУ като лидер в образованието в професията и реализацията на студентите в практиката.

ХVІІ национална лятна школа по връзки с обществеността 2015, чиято тематика ще е насочена към изключително разнородната и разнообразна практика в областта на ПР и комуникациите в последните години, ще събере университетски преподаватели, студенти и практици, които се интересуват задълбочено от въпросите на комуникацията и нейното бъдещо развитие.

Сесиите на лятната школа включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български университет, като предоставя идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения.

През изминалите две години школата се провеждаше в гр. Благоевград, като по този начин доказахме, че успяваме да привлечем нови партньори и да акцентираме върху факта, че школата е национална и в нея традиционно взимат участие преподаватели и докторанти от различни висши училища в България.

С доклади и мултимедийни презентации ще имат възможност да се представят и студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

Предвижда се участието и на представители и професионалисти в областта на ПР, рекламата, на български рекламни и ПР агенции и представяне на тенденциите в бранша.

Доклади и материали от дискусиите по време на лятната школа ще бъдат издадени в самостоятелен сборник.

Пълна програма на лятната школа