facebook

Събития

1333525_678x410_crop_478b24840a
15.04.2024 08:00
Събития

Междудепартаментен семинар „Икономическа и търговска дипломация, и възможностите за работа в областта на външноикономическото сътрудничество“

Корпус 2, зала 110АОрганизатори:
департамент „Икономика“
департамент „Администрация и управление“


Лектор:
Теодора Ботева, директор на дирекция „Външноикономическо сътрудничество“, Министерство на икономиката и индустрията  


Модератор:
доц. д-р Ирена Николова

Участници:
Студенти от бакалавърските програми „Управление на бизнеса и предприемачество“ и „Финанси“


По време на семинара пред студентите от бакалавърските програми „Управление на бизнеса и предприемачество“ и „Финанси“ ще бъдат представени особеностите при провеждане на икономическата и търговската дипломация.

Освен това, студентите ще имат възможност да се запознаят със спецификите за работа в областта на външноикономическото сътрудничество.

Г-жа Теодора Ботева е директор на дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерството на икономиката и индустрията и има дългогодишен опит в тази област.